ופרוש עלינו סכת שלומך
Wishing everyone a happy Sukkos
!חג שמח