Rabbinic Endorsements 

Rabbi Shlomo Zalman Auerbach zt’l

Rabbi Yosef Shlomo Elyashiv zt’l

Rabbi Avraham Pam zt’l

Rabbi Chaim Pinchas Scheinberg zt”l

Rabbi Shlomo Wolbe zt’l

Rabbi Ovadia Yosef zt”l

 

Rabbi Shmuel Fuerst, Chicago

Rabbi Yaakov Hillel

Rabbi Malkiel Kotler

Rabbi Uri Lupolianski, former mayor of Jerusalem

Rabbi Matisyahu Salomon

Rabbi Baruch Soloveitchik

 

Civil Endorsements 

yakir